Lidé a obyvatelé


Zřejmě byste tu čekali největší zastoupení plnokrevných Arabů. Není tomu tak. Arabi zde představují zhruba 20%. Zbytek jsou přistěhovalci za prací, kteří však nemají občanství SAE, i když mají povolení k dlouhodobému pobytu.

Mezi nejpočetnější přistěhovalce patří pracovníci z:

  • Indie
  • Pákistánu
  • Bangladéše
  • Filipín
  • Cejlonu

(čítají zhruba 45 %)


Tím to ovšem nekončí. Íránci tu tvoří zhruba 17%, Arabové z Egypta, Súdánu, Libanonu, Sýrie a Palestiny cca 15%. Zbytek tvoří 3%.

Zajímavosti o přistěhovalcích
Přistěhovalci to mají v SAE těžké. Ale doma to mají ještě těžší, proto odjíždí za prací sem. Jsou tu bez rodiny a bez přátel, to co si tady vydělají, posílají domů, aby uživili ženu a děti. Až si vydělají „dost“, což může být i za několik let, vrací se zpět ke své rodině. Muži – přistěhovalci v SAE většinou pracují jako dělníci na stavbách mrakodrapů a ženy v hotelech. Na takových pracovních pozicích nepotkáte lokála (skutečný Arab).

Zajímavé je, že aby mohl potenciální přistěhovalec být „skutečným“ přistěhovalcem a v SAE pracovat, musí se tu za něj zaručit jeden rodilý Arab. Jinak nelze dostat povolení k pobytu. Pokud by takový člověk něco provedl,vina padne na toho, kdo za něj ručil a bude se po něm žádat finanční odškodnění.

Proto přistěhovalci pravidelně ze svého platu, který si zde vydělají, odvádí nějaké to procento i Arabovi, který tu za ně ručí. Toto funguje v SAE velmi dobře a i díky tomu se předchází řadě problémů.

Co se týče samotných Arabů se státním občanstvím, vidíte je často (dokonce tak, že vám ani nepřijde, že je jich prý tak málo), ale ještě častěji vidíte jejich ženy. Těch je mnohem víc než samotných Arabů. Ve Spojených Arabských Emirátech se dodržuje mnohoženství.

Arabi, Arabky a mnohoženství

Ve Spojených Arabských Emirátech se s mnohoženstvím setkáte v plné své kráse. Takovou ukázku, jaká je zde, nenajdete ani v Maroku, Tunisku či Egyptě. Samozřejmě i zde platí, čím bohatší muž, tím více si může dovolit žen. Ale může mít i jednu – ani to není ve Spojených Arabských Emirátech výjimka.

Co je velice zajímavé, když procházíte městem nebo nákupními středisky, uvidíte jak jde Arab – manžel a vedle něj nebo za ním většinou 2 Arabky – manželky. Vše probíhá v klidu, ti tři si spolu povídají a nebo spolu vesele klevetí pouze ženy.

Stejné situace můžete být svědky i na veřejných plážích v nepracovních dnech (pátek-sobota). Je velmi krásné dívat se z hotelu s výhledem na veřejnou pláž či ze samotné pláže na arabskou rodinku čítající muže, dvě mladé ženy a dvě asi stejně staré děti, jak si vesele hrají všichni ve vodě. A nebo třeba jednoho muže a tři ženy, každému jak je libo :)
Když chce mít muž více žen…

… musí je být schopen zabezpečit. Každá z nich musí dostat stejně. Jestliže jedné postaví dům, musí i té druhé. Jestli jedné koupí auto, musí druhé taky a tak dále. Jedná se vlastně o velmi nákladnou záležitost, proto si ji nemůže dovolit každý.

Rada pro naše muže závěrem. V Emirátech se traduje, že má-li být muž v rodině spokojený, musí být spokojená i žena. Žena je totiž strůjcem domácí pohody a klidu a když bude spokojená, udělá i atmosféru spokojenosti pro muže. Proto muž musí udělat vše, aby žena měla radost!

Zajímavost o tom, jak Arabi hodnotí sami sebe

Arabi ze SAE sami sebe vidí jako „arabskou elitu“. O Arabech z Egypta, Tuniska a Maroka mluví spíše s despektem a o Arabech z Kuvajtu říkají: „Kuvajt je sice malý státeček, avšak bohatší než jsme my. Lidé tam ale nosí nosy až moc nahoru.“ :)

Vyrobil Webdevel.